Konfindustria kërkon rikategorizim të bizneseve

Konfindustria do të kërkojë ndryshimin e mënyrës së kategorizimit të bizneseve në “të vegjël” dhe “të mëdhenj” për Paketën Fiskale 2017. Legjislacioni në fuqi i kategorizon bizneset sipas qarkullimit...