Lajme

RSS

Fëmija, individ i shoqërisë

Gjithçka në këtë botë është e përkohshme. Bashkë me kohën e të tjerat edhe ne lëvizim, ecim. Por, a e kemi të qartë se për ku dhe si është më e mira p...