570 arsimtarë testohen në muajin gusht, ja kriteret që duhen plotësuar

largea_provim2_109841448176641

Agjencia Kombëtare e Provimeve ka publikuar listën e ndryshuar me datat e provimit të shtetit për mësuesit. Në këtë listë ndryshon data për pjesën më të madhe të kandidatëve që do të testohen në muajin gusht.
Janë 570 arsimtarë të cilët do të testohen gjatë muajit gusht për të marrë liçencën në mënyrë që të ushtrojnë profesionin e tyre. Pa marrë më parë provimin e shtetit asnjë nga mësuesit e rinj nuk mund të punojë.

Për të qënë kalues duhet që çdo kandidatë të marrë minimumi 50 pikë.

Tarifa e provimit është 10 mijë lekë të reja, ndërkohë që kush ngelet, paguan 5 mijë lekë më shumë. Ky provim jepet deri në 5 herë.

Pin It