Agjërimi, braktisja e përkohshme e aspektit njerëzor-material…

Agjërimi është braktisja e përkohshme e aspektit njerëzor-material, është ndërprerja e përkohshme e ngrënies, pirjes, një çlirim nga lidhjet materiale të kësaj bote, për rrjedhojë është një shprehje e afrimit ndaj Allahut.

Pin It