Agjërimi, një shërbim vjetor që i bëhet ndërgjegjes së njeriut


Agjërimi është një shërbim vjetor që i bëhet ndërgjegjes së njeriut, një rikthim i busullës së brendshme në koordinatat e saj të duhura, është pastrim i saj nga mbetjet e jashtme dhe ndryshku që i është ngjitur përgjatë vitit..

Agjërim të lehtë e të pranuar !

Pin It