“Ai është një Profet dhe jo një poet…” / Wolfgang Goethe

Wolfgang Goethe, ndoshta poeti më i madh europian, ka shkruar për Profetin Muhamed:

‘Ai është një Profet dhe jo një poet dhe prandaj Kur’ani i tij duhet të shihet si Ligj Hyjnor dhe jo si një libër nga një qenie njerëzore, i bërë për edukim dhe zbavitje.’

[Noten und Abhandlungen zum Weststlichen Dvan, ËA I, 7, 32]

Pin It