“Ai që nuk e kupton heshtjen tënde, më shumë gjasë nuk do t’i kuptojë as fjalët e tua “-Elbert Hubbard

“Një mik është dikush që di gjithçka për ju, dhe prap ju do”

“Ai që nuk e kupton heshtjen tënde, më shumë gjasë nuk do ti kuptojë as fjalët tua”

“Një makinë mund ta bëjë punën e pesëdhjetë njerëzve të zakonshëm, por asnjë makinë nuk mund ta bëjë punën e një njeriu të jashtëzakonshëm”

“Përgjegjësia është çmimi i lirisë”

“Duart që ndihmojnë, janë shumë më të mira se sa buzët që luten”

Pin It