Ari dhe diamanti

Dikush pyeti Hz. Ali (r.a): “Cili është dallimi mes vëllait dhe një miku?”
Ai tha: ” Vëllai është si ari, kurse shoku është si diamanti. Nëse ari pëson ndonjë krisje apo çarje, ajo mund të riparohet dhe riformohet në strukturën e saj origjinale, ndërsa, nëse çarja ndodh te diamanti, ajo kurrë nuk mund të riparohet dhe të bëhet më si më parë.”

Pin It