Ata që mund të buzëqeshin në telashe..

Unë i dua ata që mund të buzëqeshin në telashe, të cilët mund të mbledhin forcë nga ankthi, dhe të marrin guxim nga reflektimi. Është zakon i mendjeve të vogla të tkurren, por ata zemra e të cilëve është e fortë, dhe ndërgjegjja e të cilëve aprovon sjelljen e tyre, do të ndjekin parimet e tyre deri në vdekje.

/Leonardo Da Vinçi/

Pin It