Atyre që besojnë në bukurinë e ëndrrave të veta…

Askush nuk mund t’ju bëjë të ndiheni inferiorë pa miratimin tuaj.

E ardhmja u përket atyre që besojnë në bukurinë e ëndrrave të veta.

Mendjet e mëdha diskutojnë për ide, të mesmet për ngjarje, të voglat për njerëz.

Eleanor Roosevelt

Pin It