Qëllimi ynë, kënaqësia e Zotit – Dorian Demetja

  Për të arritur kënaqësinë e Zotit, fillimisht duhet një përkushtim e qëllim i fortë dhe i pastër, pastaj purifikimi nga çdo interes vetjak e nga dëshirat materiale, duke u ngjitur gjithmonë pa...

Kur Mevludi kthehet në traditë – Ferit Lika

  Në rrugëtimin e tij të gjatë mes peripecish, pengesash e kritikash, “Mevludi” trokiti në shtëpinë e çdo shqiptari, duke u kthyer në një traditë të bukur që trashëgohet brez pas bre...

Earth Planet

Pamje mahnitëse të natyrës. Mos i humbisni. by: SPEKTRUM TV