OpusAlb, portali risi, dedikuar artit e muzikës

Ishim në studio me themelueset e portalit OpusAlb, Matilda Gjika dhe Elena Skënderi. Përtej të gjitha portaleve e burimeve të informacionit, OpusAlb ka në qendër artin e vërtetë duke dashur të inform...

“Të jesh shqiptar” nga Fatjona Geci

shim në studio me autoren Fatjona Geci e cila ka sjellë një libër social-politik se si kanë jetuar e jetojnë shqiptarët në maqedoni. Me dëshmi e fakte konkrete jepet më se e qartë panorama e jetës as...

Zhvillimi gjuhësor tek fëmijët

Tema: Zhvillimi i gjuhës dhe komunikimit tek fëmijët, trajtuar nga ana logopedike. Të ftuar në studio: Logoped Gentjana Sinaj dhe Erges Eskiu.

“Ameba” e mallit të Rigel Rizaj

Ishim në studio me autorin e librit “Ameba”, Rigel Rizaj. Libri është një përmbledhje në 13 tregime, thelbi i të cilave janë ndjenjat, emocionet qe ndillen prej largimit te personit të da...

Përfaqësues të paqes dhe sigurisë…

“Myslimani i vërtetë është njeriu prej gjuhës dhe dorës së të cilit myslimanët janë të sigurtë.” Fjala “el-muslim”, e cila në hadith është shprehur me një trajtë të shquar, duket që kërkon të vërë në...