Sadakaja e Fitrit, jo vetëm bamirësi

Sadakaja e fitrit, apo siç njihet ndryshe te ne “fitrat”, është lëmosha që jepet si falënderim për mundësinë që Allahu i ka dhënë myslimanit, për vlerësimin e përjetimin e Ramazanit dhe për përfitimi...

…dhe në shpirt hapen korridore drite…

Shkalla e parë e intuitës së njohjes së Zotit është vështrimi dhe ndjerja e emrave ose atributeve hyjnore që na rrethojnë nga të katër anët dhe udhëtimi në atmosferën mahnitëse të at­ributeve hyjnore...

Nijeti, shpirti i çdo vepre

Besimtari, me nijetin e tij, shpërhap e duhet të shpërhapë dashurinë ndaj Zotit të Madhëruar në çdo rukën të namazit, duke pohuar: “Vetëm Ai është i Synuari i vërtetë, i Dashuruari i Vërtetë, i Adhur...

Hapje e dyerve të qiejve

Çaste optimizmi dhe lumturie janë ato kur përfundojmë lutjet tona të përditshme, ato kur lusim Zotin me përgjërim për të na dhënë sukses në jetën tonë, për të na ndriçuar udhën dhe për të na udhëzuar...

Lartësim i Shpirtit

“O Zoti im, Ti je pasuria ime e udhëtimit nëse unë dëshpërohem; Ti je sofra ime që më ngop kur nuk kam; me Ty unë kërkoj ndihmë kur jam në vështirësi; prapa Teje gjendet ajo që më del nga dora; në at...

Urtësia e përgjithshme që duket në gjithësi

Në gjithësi vërejmë një urtësi që e rrethon gjithçka. Në çdo gjë vëzhgohet një dobi, interes, përfitim dhe një qëllim përfundimtar. Po qe se vë re për një çast, njeriu do të dallojë menjëherë te vetj...