“Çdo kush që mund të ecë deri tek zyra e ndihmës sociale, mund të ecë edhe deri në punë” – Al Capp

“Kur dëshira dhe aftësia punojnë së bashku, atëherë pritet një kryevepër.”

– John Ruskin

“Një makinë mund ta bëjë punën e pesëdhjetë njerëzve të zakonshëm,  por asnjë makinë nuk mund ta bëjë punën e një njeriu të jashtëzakonshëm.”

– Elbert Hubbart

“Çdo kush që mund të ecë deri tek zyra e ndihmës sociale, mund të ecë edhe deri në punë.”
– Al Capp

Pin It