Dashuri ndaj Zotit

Devotshmëria është përkthyer si dashuri ndaj Zotit, qëndrueshmëri, drejtësi, përmbushje e detyrimeve dhe të qenit i ndërgjegjshëm ndaj kërkesave të Zotit. Është një gjendje ndërgjegjësimi dhe gatishmërie përmes të cilës mbrojmë veten nga animi në të keqe. Allahu thotë:

“Pajisuni me gjërat që ju nevojiten për rrugë dhe dijeni se pajisja më e mirë është devotshmëria.” [Surja Bekare, 197]

Pin It