Dëgjimi i gjuhës së huaj kur flini ju ndihmon ta mësoni më shpejt

Koha që kemi në dispozicion nuk na premton të bëjmë çdo gjë, për shembull të praktikojmë një gjuhë të huaj. Megjithatë,  për ta praktikuar një gjuhë mund ta bëjmë gjatë kohës kur flejmë.

Hulumtimet e shkencëtarëve zviceranë tregojnë se dëgjimi i fjalëve të reja të një gjuhe të huaj gjatë kohës kur flini ju ndihmon t’i mësoni.

Shkencëtarët theksojnë se vetëm kjo nuk ju ndihmon ta mësoni një gjuhë sepse duhet t’i lexoni paraprakisht ato fjalë dhe ta praktikoni gjuhën aq më shumë që mundeni.

Pin It