“Dështimi nuk është për t’u patur frikë. Nga dështimi vjen shumica e rritjes”. Di Hok

 “Dështimi nuk është për t’u patur frikë. Nga dështimi vjen shumica e rritjes”. Di Hok

 “Unë nuk mbërrita këtu, duke e uruar apo shpresuar, por duke punuar për të”. Esti Lauder

“Vullneti për të fituar, dëshira për sukses, kërkojnë arritjen e potencialit tuaj të plotë… këto janë çelësat që do t’iu hapin derën e përsosmërisë personale”. Konfuci

“Unë kam dështuar vazhdimisht në jetën time, dhe kjo është arsyeja pse pata sukses”. Majkëll Xhordan

 “Nuk ka asnjë sekret në pasjen e suksesit. Ai është rezultat i përgatitjes, punës së madhe dhe mësimeve nga dështimet”. Kolin Pauell

Pin It