Dituria, begati e pasosur

Dituria me synimin dhe qëllimin të përcaktuara, janë, për të zotin, pretekst begatish dhe thesar i pasosur. Ata që e zotërojnë këtë thesar, vizitohen si të ishin një burim uji të ëmbël, vazhdimisht, për sa të jenë gjallë dhe bëhen pretekst për dobi.

Pin It