…e kush i ruhet lakmisë së vetvetes, të tillët janë të shpëtuarit

S’ka dyshim se pasuria dhe fëmijët tuaj janë vetëm sprovë, ndërsa ajo që është tek All-llahu, është shpërblim i madh.  Andaj, sa të keni mundësi ruajuni prej dënimit të All-llahut, dëgjoni, respektoni dhe jepni për të mirën tuaj, e kush i ruhet lakmisë së vetvetes, të tillët janë të shpëtuarit.

(Teghabun: 15-16)

Pin It