E pyetën të Dërguarin e Allahut….

Ibni Mes’udi (r.a) thotë: E pyeta të Dërguarin e Allahut se cila është pumë më e dobishme, më tha:
-Namazi i falur në kohën e tij. E pyeta sërish, po pas tij?
-Respektimi i prindërve,-u përgjigj Ai (s.a.s). Po më pas?
-Përpjekja në rrugën e Allahut,-tha Ai (s.a.s.). Unë do të kisha vazhduar më, por nuk doja që ta shqetësoja Atë.
(Muslim, Kitebu Iman, 137)

Pin It