Ec vetëm në drejtim të dritës dhe hijen lëre pas…

Ec vetëm në drejtim të dritës dhe hijen lëre pas…
Nëse njeriu ecën apo fluturon drejt dritës, hijen e trupit e ka nga pas; ndërsa, po t’i kthejë kurrizin dritës, atëherë ka për të ngelur pas hijes së vet. Andaj vështrimi ynë duhet të jetë përherë i drejtuar kah drita e pashtershme.

Pin It