Edhe vijat në Iphone kanë një funksion, cili është ?

2-169

Shumë njerëz janë kureshtarë të dinë se për çfarë shërbejnë vijat në celularët Iphone. Duke qënë se pjea e prapme e iPhone 5 u zëvendësua me një skelet u bënë disa ndryshime të nevojshme. Kjo për arsyen se alumini ndërhynte në sinjalet e celularit, gjë që nuk e bënte një material të dëshirueshëm për pjesën e prapme të celularit.

Por klientët dëshironin celularë më të qëndrueshëm, kështu Apple iu përgjigj atyre në mënyrën më të mirë. Duke i shtuar vijat prapa celularit u reduktuan problemet që shkaktoheshin nga alumini.

Vijat në celularët Iphone 6 Ato funksionojnë si një antenë, duke e rritur sinjalin dhe duke e bërë celularin që të punojë më mirë.

1-501 (1)

Pin It