Edukimi i mendjes, ndërgjegjes…

Ashtu siç mësimi i nervit dhe muskulit është jetësor për atletin e shkelqyer, edhe edukimi i mendjes është jetësor për nxënesin, edukimi i ndërgjegjes është jetësor për personin vërtetë proaktiv, me efikasitet të lartë. Stërvitja dhe edukimi i ndërgjegjes, kërkon përqendrim edhe më të madh, disiplinë më të balancuar, jetë të rregullt.

Pin It