Energjia, koncesionarët kalojnë nga KESH tek OSHEE

primary-share

Përfundon faza e kalimit të kontratave koncesionare për blerjen e energjisë elektrike të prodhuesve privat nga KESH tek OSHEE.

Tashmë KESH nuk do të ketë më detyrimin e blerjes së energjisë së prodhuar nga HEC-et e vegjel, por do të ushtrojë vetëm funksionet e tij si prodhues energjie, për një shfrytëzim më optimal të burimeve të tij gjeneruese.

Tani të gjitha shoqërite koncesionare kanë firmosur kontratat me OSHEE, gjë e cila ka zgjidhur konfliktimes HEC-eve dhe KESH.

Ministria e Energjisë tha se qeveria shleu 9.1 miliard lekë detyrime të prapambetura të shtetit ndaj këtyre koncesionarëve. Tani ata paguhen rregullisht, duke rritur likujditetin dhe lehtësuar shlyerjen e kredive ndaj bankave.

Pin It