Gabimi i mësuesit, mësim i madh për jetën

Një ditë, një mësues shkroi në dërrasën e zezë:
9 x 1 = 7
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 4 = 36
9 x 5 = 45
9 x 6 = 54
9 x 7 = 63
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81
9 x 10 = 90
Pasi e shkroi , tabelën e shumëzimit të numrit 9, u kthye nga klasa dhe vuri re se të gjithë nxënësit po qeshnin ,për gabimin që kishte bërë në veprimin e parë.
Mësuesi , iu drejtua nxënësve dhe iu tha :
“E shkrova veprimin e parë gabim , qëllimisht, sepse doja që ju të mësonit diçka të rëndësishme . E bëra vetëm për t’ju treguar se si do t’ju trajtojë bota atje jashtë , kur të dilni në jetë. A e vutë re, se unë shkrova nëntë veprime të sakta ,por askush nuk më tha se isha i zoti ; të gjithë qeshët dhe më kritikuat për një gabim të vetëm… Ky pra, është mësimi i sotëm: Askush nuk do t’ju vlerësojë për gjithë gjërat e mira që do të bëni, por do t’ju kritikojnë gjithmonë për një gabim të vetëm që do të bëni…”

Pin It