Gëzoni bashkë me të tjerët!

“Duhet të dëshirosh për të tjerët atë që dëshiron për veten dhe të mos duash për të tjerët atë që nuk do për veten tënde. Mos përçmo, ashtu siç nuk ju pëlqen të jeni të përçmuar. Bëni të mira për të tjerët ashtu si do të donit të tjerët të bënin mirë për ju. Mos e pëlqe te vetja ato që nuk të pëlqejnë te të tjerët. Trajtojini të tjerët ashtu siç dëshironi që të tjerët t’ju trajtojnë ju. Mos u thoni të tjerëve çfarë nuk ju pëlqen t’ju thuhet juve.”

-Hz. Ali ibn Ebi Talib (r.a)

Pin It