‘’Gjithçka vjen te ai i cili bën kërkime ndersa pret’’…

‘’Për të shpikur, ju keni nevojë për imagjinatë të mirë dhe për gjëra të vjetra’’.

‘’Gjeniu është 1 përqind inspirim dhe 99 përqind djersë’’.

‘’Dobësia jonë më e madhe qëndron në dorëzimin. Mënyra më e sigurtë për të pasur sukses është që gjithmonë të provoni edhe njëherë tjetër’’.

‘’Unë nuk kam dështuar. Vetëm kam zbuluar 10.000 mënyra të cilat nuk kanë pasur sukses’’.

‘’Unë kam më shumë respekt për një njeri i cili ka një ide dhe arrin sukses me  të se sa për një njeri i cili ka me mijëra ide dhe nuk bën asgjë’’.

‘’Gjithçka vjen te ai i cili bën kërkime ndersa pret’’.

Thomas Edison

Pin It