Hapje e dyerve të qiejve

Çaste optimizmi dhe lumturie janë ato kur përfundojmë lutjet tona të përditshme, ato kur lusim Zotin me përgjërim për të na dhënë sukses në jetën tonë, për të na ndriçuar udhën dhe për të na udhëzuar dhe drejtuar.

Çaste optimizmi, janë ato që na falin siguri, paqe dhe qetësi shpirtërore, sepse sapo kemi bërë diçka të mirë e cila e kënaq Zotin, e Ai, na e shpërblen me begati dhe mirësi të pafund. Faleminderit o Zot!

Pin It