Hëna e Mevludit

“Hëna e Mevludit dë mot vjen një herë

Me zemër të djegur kujto Pejgamberë

Për dore Ymmetnë ay do t’i zerë

Do t’i nxjer nga balta tërë ata të mjerë…

Si ujë të ftohtë ashikët e presën

Mevludnë se lenë ata gjer të vdesën… ”

 

-Hafiz Abdullah Zemblaku

Pin It