“I dobëti nuk mund të falë dot. Falja i përket të fortëve”-Mahatma Gandhi-t

Askush nuk mund të më lëndojë mua pa lejen time”.

“Jeto sikur do të vdisje nesër. Mëso sikur do të jetoje përgjithmonë”.

“Nuk duhet ta humbasësh besimin tek njerëzimi. Njerëzimi është si një oqean. Nëse disa pika uji në oqean janë të ndotura, kjo nuk e bën oqeanin të konsiderohet i ndotur”.

“Madhështia e shoqërisë së një vendi gjykohet nga mënyra se si i trajton kafshët”.

“I dobëti nuk mund të falë dot. Falja i përket të fortëve”.

“Shpërblimi ynë tregohet me përpjekjet, jo me rezultatet. Përpjekjet e mëdha janë padyshim fitore të mëdha”.

“Fuqia nuk e ka burimin tek kapaciteti fizik, por tek vullneti i palëkundur”.

Mahatma Gandhi-t

Pin It