Inteligjenca…

“Inteligjenca është një koncept i pakapshëm. Ka një mprehtësi të caktuar, aftësia për të absorbuar fakte të reja. Për t’i bërë ballë një situate. Një kapacitet për të kujtuar, një kreativitet i caktuar që lejon njerëzit të jenë të efektshëm.”

/Bill Gates/

Pin It