“Investimi në dituri paguan interesin më të mirë”-Benjamin Franklin

Investimi në dituri paguan interesin më të mirë

Një njeri i mbyllur në vete formon një pako shumë të vogël

Një lek i kursyer është një lek i fituar

Një vend për gjithçka, gjithçka në vend të vet

Të jesh i ngadalshëm në përzgjedhjen e shokëve, edhe më i ngadalshëm në ndërrimin e tyre

Bëhu i vëmendshëm ndaj shpenzimeve të vogla. Plasaritja e vogël e fundos anijen

Zelli është nëna e fatit të mirë

 

Benjamin Franklin

Pin It