ISHMP: Disa bashki nuk kanë vendëdepozitimi të mbetjeve urbane

mbetjet-655x356

Mungesa e vendëdepozitimit të mbetjeve urbane në disa bashki të vendit ka bërë që Inspektoriati Shtetëroeë i Mjedisit dhe Pyjeve të ngrejë zërin për këtë problem. Drejtori I ISHMP, Ergys Agasi tha se nga kontrollet në 61 bashki, në territorin e tyre dhe në akset e rrugëve ko mbëtare ka rezultuar se nuk kanë venddepozitim të mbetjeve urbane. Agasi u bëri thirrje vendorëve që të marrin masat përkatëse

Agasi: Disa bashki nuk depozitojnë mbetjet në landfillet e qarqeve. Kryetarët e bashkive  si përgjegjës të drejtpërdrejtë të ngarkuar nga ligji, të jenë proaktivë në zgjidhjen e situatave akute për mbetjet urbane

Sipas tij situtata për menaxhimin e mbetjeve urbane në 2016-ën paraqitet dukshëm më pozitive se vitet e kaluara.

Pin It