“Jetoje jetën sikur cdo akt i yti, do të shndërrohej në një ligj universal”-Immanuel Kant

Vepro duke e konsideruar njerëzimin, tek vetja dhe të tjerët, gjithmonë si qëllim dhe kurrë si mjet.

Nuk ka virtyt aq të madh sa të jetë i sigurt prej tundimit.

E madhja dhe e vetmja dobi e shembujve është se ata rafinojnë gjykimin.

Kush është mizor ndaj kafshëve është po aq i pandjeshëm edhe ndaj njerëzve.

Yjet e qiellit përmbi mua, ligji moral në mua.

Arsyetimi i kthjellët është në vetvete praktik dhe i jep njeriut një ligj universal, që ne e quajmë ligji moral.

Pin It