Ka gjithmonë dritë mjaftueshëm për dikë që do të shohë!/ Thënia nga Hz. Ali ibn Ebi Talib

  1. Një shok i vërtetë, është ai i cili shikon gabimet e të këshillon dhe në mungesën tënde të del në mbrojtje.
  2. Mos e merr gjithmonë për mendjemadhësi heshtjen e tjetrit, mbase ai është i zënë duke luftuar me veten…
  3. Bëhu si bleta, çdo gjë që ha ajo është e pastër, çdo gjë që del prej saj është e ëmbël dhe asnjë lule mbi të cilën ajo qëndron nuk thyhet.
  4. Gabimi më i madh i njerëzve është se interesohen shumë për gabimet e të tjerëve.
  5. Sa e mjerë është gjendja e njeriut! Ai e shkatërron të tashmen duke u shqetësuar për të ardhmen e qan në të ardhmen duke kërkuar të shkuarën…
  6. Ka gjithmonë dritë mjaftueshëm për dikë që do të shohë!
  7. Zemërimi është si një top zjarri, por nëse e përtyp atë, bëhet më i ëmbël se mjalti!

Hz. Ali ibn Ebi Talib

Pin It