Ka një burim të pashtershëm rinie…

“Ka një burim të pashtershëm rinie: është mendja jote, talenti yt, punët në jetën tënde dhe njerëzit që ti do. Kur mëson ta shfrytëzosh këtë burim, vërtet e ke mundur moshën.”

/Sophie Loren/

Pin It