Katër gjëra janë të mira por, katër të tjera janë shumë më të mira!

Turpi tek meshkujt është i mirë por, tek femrat është edhe më i mirë.

Praktikimi i drejtësisë nga çdo njeri është i mirë dhe i kërkuar por, nga udhëheqësit dhe gjykatësit është më i mirë dhe më me peshë.

Pendimi i të moshuarit është i mirë por, pendimi i të riut është më i mirë dhe shpresëdhënës.

Bujaria e pasanikut është shumë me vlerë por, bujaria e të varfërit është shumë më e mirë dhe me mesazhe shumë të mëdha për të tjerët.

Pin It