Katër llojet e puthjeve që një prind duhet t’i dhurojë fëmijëve

Çdo prind prind duhet t’i dhurojë fëmijëve të tij çdo ditë katër lloje të puthjeve. Secila prej tyre ka një domethënie të veçantë, varësisht nga lloji i puthjes.

1. Puthja në kupë të kokës d.m.th. unë jam krenar me ty dhe me veprat e tua të mira.
2. Puthja në ballë d.m.th. jam i kënaqur prej teje. (Kështu e puthte Profeti të bijën Fatime).
3. Puthja në faqe shpreh mall (sheuk) që është një gradë e dashurisë.
4. Puthja e dorës shpreh dashuri. Edhe kjo puthje ishte praktikë e profetit me të bijën të cilën e mbante për dore dhe e puthte në shpinë të dorës kohë pas kohe.

Dr. Mustafa Ebu S’ad

Pin It