Kemi festë, Bajrami i zemrave…

“Bajrami është simbol i paqes, qetësisë shpirtërore dhe mëshirës. Ndërkohë ne jetojmë ditë ku njerëzimi dhe shoqëria jonë, të zgjuar me shpresa të reja, më shumë se kurrë kanë nevojë edhe një herë për qetësi shpirtërore dhe mëshirë.”

”Bajrami është gëzim i individit dhe i shoqërisë, është ndarja e këtij gëzimi mes njerëzve, është hyrje në klimën e ndjenjave, është mundësia që të gjithë myslimanët ta ndjejnë veten vëllezër.”

“Zemrat kërkojnë ditë feste, kërkojnë bajram, kërkojnë dashuri e mirëkuptim, trokasin në derën e mëshirës dhe faljes, shpresojnë vëllazërinë dhe zemërgjerësinë.”

 

Pin It