Kjo nuk është çështje kohe; kjo është një çështje dëshire…

“Nuk ka kohë të mjaftueshme për të bërë gjithçka, por gjithmonë ka kohë të mjaftueshme për të bërë gjënë më të rëndësishme. Kjo nuk është çështje kohe; kjo është një çështje dëshire.”

– Nina Yau

Pin It