Kompensimi i energjisë elektrike, ja procedura

1184-1024x682-1024x682

Zëvendësdrejtori i Institutit të Sigurimeve Shoqërore, Ali Emini, ka shpjeguar procedurën se si mund të përfitohet kompensimi i energjisë elektrike.

“Ka patur një vendim qeverie ku disa kategori përfitonin kompensim në masën 648 lekë. Çdo pensionist, apo persona të tjerë që përfitojnë nga ky vendim, mund të marrin kompensim 648 lekë nëse dorëzojnë dokumentat pranë zyrave lokale të ISSH­.

Të gjithë pensionistët, personat që marrin ndihmë ekonomike, familjet që kanë në përbërje, invalidë, të verbër dhe të gjithë punonjësit me pagë nën 35 mijë lekë, marrin kompensim të energjisë elektrike në masën 648 lekë.

Pin It