“Ku i duket balta  m’ë e ëmbël se mjalta? -Në vend të tij”- Andon Z. Çajupi

Ku Kemi Lere

Ne c’vend kemi lere?
Ku na bejne ndere?
–Ne Shqiperi.

Po njeriu vete,
cile do ne jete?
–Do vend’ e tij.

Ku i duket balta
m’e e embel se mjalta?
–Ne vend te tij.

Ku munt te gezoje
dhe me nder te rroje?
–Ne Shqiperi.

Perse te punoje
dhe te lakemoje?
–Per vend’ e tij.

Andon Z. Çajupi

Pin It