“Kuptohet lehtësisht kur dikush lexon. Kush lexon, kush lexon me të vërtetë, është tjetërkund!”


“Kuptohet lehtësisht kur dikush lexon. Kush lexon, kush lexon me të vërtetë, është tjetërkund!”

 

Pin It