“Kurthet e mendjes dhe si të dilni prej tyre”- Elton Kazanxhi

Ishin në studio me psikologun Elton Kazanxhi dhe psikologen Lediona Braho për të folur për librin “Kurthet e mendjes dhe si të dilni prej tyre”. Një libër që shërben si një guidë vetjake [ër të mposhtur probleme të ndryshme që njeriu ka me veten . Kurthet e mendjes jane disa e po aq janë dhe zgjidhjet, ndaj vlen leximi i këtij libri . Teknikat e reja që cojnë në zgjidhje të probleme të mendjes e ndihmojne individin të evidentojë e të mundohet të zgjidhë vëtë problemet e veta.

Pin It