“Kushdo që shkatërron një paragjykim, është bamirës i njerëzimit” Nicolas Chamfort

“Kushdo që shkatërron një paragjykim, është bamirës i njerëzimit ” Nicolas Chamfort

Pin It