Ky është shteti që ndërtoi një kompjuter, i cili punonte me ujë në vitin 1936

Para zvogëlimit dhe miniaturizimit të transistorëve, kompjuteri kishte një sistem mjaft të dukshëm përllogaritës si: ingranazhet, akset, rruazat, levat dhe nje lloj burimi energjie për të mirëfunksionuar.

Valadimir Lukyanov ndërtoi diçka të përafërt në 1936, por ai përdoi ujë për krijimin e kompjuterave, që shërbenin për zgjidhjen e pjesshme të disa ekuacioneve. Në fotot e kompjuterit të Lukjanov, dallohen sisteme të komplikuara me tuba të ndërlidhura, nga ku kalonte dhe uji.

Rubinetet rregullues dhe kandelet, e alternonin presionin e ujit (dhe ndryshonin variablat), ndërkohë që rezultati përfundimtar shihej  duke matur nivelin e ujit në tuba të caktuara. Kjo shpikje, ndryshe quhej ‘Integrues uji‚ dhe fillimisht u dizenjua të zgjidhte  probleme konkrete. Sot gjendet ne Muzeun Politeknik të Moskës.

Bota.al

Pin It