Lartësim i Shpirtit

“O Zoti im, Ti je pasuria ime e udhëtimit nëse unë dëshpërohem; Ti je sofra ime që më ngop kur nuk kam; me Ty unë kërkoj ndihmë kur jam në vështirësi; prapa Teje gjendet ajo që më del nga dora; në atë që është prishur  ka përmirësim; në atë që nuk dëshirohet ka ndryshim, prandaj Ti  bëj mirësi për mua me shëndet të plotë para se të sëmurem, me bujari para kërkesës, me udhëzim para shkarjes në rrugën e humbjes dhe bëj që të mos kem nevojë për ndihmën e njerëzve! Më dhuro sigurinë e ditës së ringjalljes dhe më jep udhëzimin më të mirë!”

Pin It