Libri dhe kultura – Kopi Kyçuku, “Jeta fillon të premten”

Ishim në studio me përkthyesin e romanit Kopi Kyçuku “Jeta fillon të premten” të autores Ioana Pârvulescu. Një këtë rrëfim tërheqës, në qendër vendoset jeta e Bukureshtit. Qyteti vihet në lëvizje nga ardhja e një të panjohuri, zbulimi për të cilin nxjerr në pah një botë plot me paragjykime dhe personazhe kontradiktore.

Pin It