Ligji i ri për lehtësimin e lëvizjes së personave me aftësi ndryshe

Qeveria miratoi projektligjin për inspektimin, i cili për herë të parë përfshin edhe ofrimin e aksesueshmërisë për personat me aftësi të kufizuar në ambientin e punës.

Ligji i ri parashikon si detyrim ligjor, krijimin e infrastrukturës për personat me aftësi ndryshe të punësuar në sektorin publik dhe privat.

“Është një vendim i cili shkon drejtpërsëdrejti te hapësirat që kanë njerëzit e përfitimit të aftësisë së kufizuar në tregun e punës. Inspektoratit të punës do ti shtohet tani detyra për të gjobitur pa asnjë hezitim të gjitha ato bizneset të cilat nuk pasqyrojnë pranimin në punët e tyre të njerëzve me aftësi të kufizuar”, thotë ministri i Mirëqenies Sociale, Blendi Klosi.

Bëhet fjalë për ndërtimin e rampave dhe vendosjen e ashensorëve. Por, nuk janë vetëm punëmarrësit, ata të cilët duhet të ofrojnë infrastrukturë të posaçme.

Detyrimi ligjor shkon veçanërisht për institucionet shtetërore, ku njerëzit me aftësi ndryshe shkojnë për të marrë shërbime, si ministri, qendra shëndetësore, njësi administrative apo edhe shkolla. Ambiente ku rrallë herë gjen rampa. Më problematike situata mbetet sidomos në njësitë administrative, një pjesë e mirë e të cilave ndodhet mbi katin e dytë, me shkallë, që praktikisht e bën të pamundur lëvizjen e një personi me paaftësi.

Sipas ligjit, punëmarrësit, të cilët nuk do të ofrojnë kushtet e nevojshme të punës për personat me aftësi të kufizuar do të gjobiten nga 10 deri në 50-fishin e pagës minimale, sipas parimit të proporcionalitetit, me qëllim uljen e abuzimeve nga inspektorët e punës dhe barrierat ndaj biznesit.

Po lidhur me aksesueshmërinë, ligji për aftësinë e kufizuar detyron gjithashtu që 1 në 25 persona të punësuar në sektorin publik dhe privat të jenë me aftësi ndryshe.

Pin It