Ligji për decentralizmin, Paratë për bashkitë nuk do të varen më nga Kuvendi

bledi-cuci

E ardhmja e financave të bashkive do të varet nga të ardhurat e përgjithëshme të Shqipërisë. Në kuadër të ligjit për decentralizimin paratë për bashkitë nuk do të varet më nga Kuvendi apo politika.

Ministri për Çështje Vendore Bledi Çuçi tha se kjo do të rregullohet me ligj dhe se financimi për bashkitë nuk do të negociohet nga Kuvendit.

Çuçi: Së pari me ligjin e financave vendore ne përfundimisht do të përcaktojmë masën  e grantit të pakushtëzuar që destinohej  për qeverisjen vendore si raport të të ardhurave të përgjithshme në Shqipëri. Pra do vendoset me ligj dhe nuk do të jetë e negociueshme vit pas viti ashtu siç ka qenë deri vjet, që në cdo vit buxhetor kuvendit negocionte sesa do të jetë shumë e parave që do të cojë në bashki. Ne do të vendosim me ligj që kjo do të jetë si % e të ardhurave të përgjithshme. Që do të thotë në rast të rritjes ekonomike të Shqipërisë do pasqyrohen menjëherë në rritjen e buxhetit të bashkive. Apo në rast të rritjes së inflacioneve të pasqyrohet në raport të buxheteve vendore. Sepse jo pak herë ka ndodhur që edhe kur ka pasur rritje ekonomike Shqipëria blloku i grantit të pakushtëzuar që i shpërndahej bashkive ishte i njëjtë si një vit më parë. Apo edhe kur inflacioni pëson ndryshimet e veta kjo nuk pasqyrohej në sasinë e parave të grantit të pakushtëzuar që i çohej bashkisë. Pra ne do vendosim me ligj që kjo do jetë një % e të ardhurave të përgjithshme. E dyta do të konsolidojmë formulën e shpërndarjes së këtij granti të pakushtëzuar. Në mënyrë që kjo shpërndarje të jetë vetëm si pasojë e zbatimit të një formule strikte . të mos ketë asnjë ndikim politik, qoftë në Parlament, Komisione Parlamentare kur diskutohet ndarje. Pra dhe kjo do të vendoset me ligj në mënyrë që këto cështje mos bëhen cështje për negocim politikash.

Po ashtu ministri Çuçi tha se çdo bashki duhet të ndjekë politika që të ardhurat ti krijojë nga burimet dhe resurset që ka territori i tij.

 

Pin It